Privatumo politika

Pirkėjo pateikti duomenys (elektroninio pašto adresas, vardas, pavardė, adresas ir kt.) yra naudojami tik tam, kad Pardavėjas galėtų tinkamai teikti paslaugas.Be Pirkėjo leidimo duomenys jokiais būdais nebus perduodami ar parduodami trečioms šalims, nesusijusioms su Pardavėjo tiesioginių paslaugų teikimu. Pardavėjas neprisiima atsakomybės dėl interneto tinklapyje www.sportguru.lt paskelbtų skaitytojų komentarų turinio.


1. Informacija apie duomenų rinkimą


Mes renkame tam tikrą informaciją apie jus, kai naudojatės mūsų paslaugomis arba bendraujate su mumis. Tai gali apimti jūsų vardą, el. pašto adresą, telefono numerį, adresą arba kitą informaciją, kurią savo noru pateikiate mums. Taip pat mes galime rinkti informaciją naudodami slapukus arba sekimo technologijas, kad galėtume geriau suprasti jūsų poreikius ir pagerinti mūsų paslaugų kokybę.


2. Duomenų apdorojimo būdų aprašymas


Mes tvarkome jūsų duomenis siekdami teikti jums paslaugas, kurias užsisakėte, arba dėl kitų priežasčių, tokiose srityse kaip užsakymų tvarkymas, klientų aptarnavimas, marketingo veiklos arba teisinių reikalavimų vykdymas. Mes naudojame jūsų duomenis tik teisėtais ir sąžiningais būdais, laikydamiesi galiojančių duomenų apsaugos įstatymų.


3. Informacijos perdavimo trečiosioms šalims sąlygos


Mes griežtai saugome jūsų duomenis ir neparduodame, nenuomojame ar kitaip neperduodame trečiosioms šalims be jūsų sutikimo, išskyrus atvejus, kai tai yra būtina teisės aktų reikalavimų vykdymui arba paslaugų teikimui, kurį užsisakėte.


4. Vartotojo teisės


Jums kaip duomenų subjektui suteikiamos tam tikros teisės, įskaitant teisę susipažinti su jūsų asmens duomenimis, pateikti pataisymus, reikalauti duomenų trynimo, apribojimo arba prieštarauti duomenų tvarkymui tam tikrais atvejais, laikantis galiojančių teisės aktų.


5. Duomenų saugumas


Mes įgyvendiname saugumo priemones, kad apsaugotume jūsų duomenis nuo neteisėtos ar nepageidaujamos prieigos, naudojimo, praradimo ar sunaikinimo. Mes nuolat stengiamės pagerinti savo saugumo priemones, kad būtų užtikrintas jūsų duomenų saugumas.


6. Duomenys renkami naudojant slapukus


Mes naudojame slapukus siekdami pagerinti svetainės veikimą, rinkti anonimines statistinės informacijos apie svetainės naudojimą ir pritaikyti turinį jūsų poreikiams.


Šis privatumo pranešimas gali būti laikinas pakeičiamas arba atnaujinamas laikantis duomenų apsaugos teisės aktų arba mūsų paslaugų pokyčių. Mes rekomenduojame periodiškai peržiūrėti šį pranešimą, kad būtumėte informuoti apie bet kokius pokyčius, susijusius su jūsų asmens duomenų tvarkymu.